სილია, სილია

როცა დაღლილი და მოწყენილი

მოვაბიჯებ პეკინის გამზირზე

როცა, ბედს ვემდური, უბედური,

შენზე ვფიქრობ ხოლმე, გახდილზე.